פניה למפרסם


*

*

*

שמו הפרטי של ראש הממשלה הראשון בישראל (3 אותיות)

*