אקורדים לסוגיהם - הסברים ופרושים

מאת: יוסף

(*הערה:יש לקרוא מאמר זה לאחר קריאת המאמר:מושגי יסוד בתאוריית המוסיקה.*)


אקורד-שלושה צלילים או יותר המושמעים יחד ומשמשים לליווי הלחן(המלודיה.)

אקורד משולש-צירוף של שתי טרצות נמוכות.
מבנה האקורד המשולש-צליל יסודי(הצליל הנמוך),צליל הטרצה,צליל הקוינטה.

שם האקורד-נקבע לפי צלילו היסודי(השורש.)
אקורד משולש מז'ורי-צירוף של טרצה גדולה+טרצה קטנה.

אקורד משולש מינורי-צירוף של טרצה קטנה+טרצה גדולה.

אקורד משולש מוגדל-צירוף של טרצה גדולה+טרצה גדולה.

אקורד משולש מוקטן-צירוף של טרצה קטנה+טרצה קטנה.

אקורד 6-אקורד משולש(מז'ורי או מינורי)+הצליל השלישי בסולם.

ספטאקורד-אקורד משולש+טרצה אשר צלילה העליון הוא במרחק של ספטימה מצליל היסוד.

ספטאקורד דומיננטי-ספטאקורד הבנוי על הדרגה החמישית בסולם,אקורד משולש מז'ורי+טרצה קטנה.

ספטאקורד מז'ורי-אקורד משולש מז'ורי+טרצה גדולה.

ספטאקורד מינורי-אקורד משולש מינורי+טרצה קטנה.

ספטאקורד מוגדל-אקורד משולש מוגדל+טרצה גדולה.

ספטאקורד מוקטן-אקורד משולש מוקטן+טרצה קטנה.


האקורד מופיע במצבים שונים:

מצב יסודי-צליל היסוד הוא הצליל הנמוך באקורד.

היפוך ראשון-צליל הטרצה הוא הצליל הנמוך באקורד.

היפוך שני-צליל הקוינטה הוא הצליל הנמוך באקורד.

היפוך שלישי בספטאקורד-צליל הספטימה הוא הצליל הנמוך באקורד.
סימוני האקורדים:

אקורד מז'ורי-מסומן באות גדולה G,C,A. או בתוספת maj קיצור של מז'ור.

אקורד מינורי-מסומן ב-m,קיצור של מינור.Am Dm.

אקורד 6-הספרה 6 מסומנת ליד שם האקורד A6,G6אוDm6,Am6.

ספטאקורד דומיננטי-הספרה 7 מסומנת ליד שם האקורד G7,D7,A7.

ספטאקורד מז'ורי-מסומן תמיד בתוספת maj7 ליד שם האקורד.Amaj7.

ספטאקורד מינורי-m7.

אקורד מוגדל-מסומן ב+ או aug ליד שם האקורד C+ Caug קיצור של augmented.

אקורד מוקטן-מסומן ב- או בdim ליד שם האקורד C- Cdim קיצור של diminished.

ספטאקורד מוגדל או מוקטן-מסומנים ב+/- ליד שם האקורד C-7/C+7.

אקורד 9-ספטאקורד+צליל 9 של הסולם.

אקורד 11-ספטאקורד+צליל 11 של הסולם.

אקורד 13-ספטאקורד+צליל 13 של הסולם.