אקורדים עם בס מיוחד (Slash Chords)

מאת: יוני

בכל אקורד שנרצה לנגן, ישנה חשיבות לשני דברים עיקריים: התווים השייכים לאקורד והבס של האקורד. ישנה גם חשיבות לסדר שבו מנוגנים התווים, ואולם, אנחנו נתמקד בעיקר בבס של האקורד.

משמעות הבס של האקורד היא זהותו של התו המשמיע את הצליל הנמוך ביותר מבין כל הצלילים, כלומר, זה שרוטט בתדר הנמוך ביותר. מסיבות פיזיקליות שבהן לא נדון כרגע, התדר הנמוך ביותר הוא בעל הנוכחות החזקה יותר מבין התווים המנוגנים, ולכן, יש לו השפעה רבה מאוד על איך שהאקורד יישמע.

בפריטה חופשית, שבה אנחנו פורטים על כל המיתרים, הבס אמור להישמע יותר "מהדהד" ו"עמוק" משאר התווים, ובפריטות ארפג'יו למיניהן, הוא מורגש אפילו יותר, שכן הוא מקבל מקום משל עצמו (לדוגמה, בפריטות שבהן פורטים על מיתר הבס ואז מושכים את שלושת המיתרים הגבוהים).

איך נדע מהו הבס של האקורד?


כאשר האקורד מתחיל באות מסויימת ולא מכיל קו נטוי, הבס שלו יהיה התו המתאים לאות הזאת. כלומר, לא משנה אם זה A או Am או Am7 או Amaj9 או Am7b5add13 או כל מפלצת שלא תדמיינו, אם הוא מתחיל ב-A, הבס שלו יהיה A.
כמובן, כל הנ"ל הוא חוץ ממקרה שבו יש לנו #A או Ab, שאז #A או Ab הם הבס של האקורד, מכיוון שכאן #A או Ab הם האות שלנו. למשל, הבס של Ab11 הוא Ab. אם הנקודה האחרונה לא ברורה, נסו ללמוד קודם מעט את הנושא של סימני ההיתק דיאז (#) ובמול (b).

אקורדים עם בס חיצוני:


ניקח לדוגמה את Am: התו סול (G), לא נמצא בתווים שמכיל האקורד Am, שהם לה, דו ומי (A C E). אם נוסיף סול לאקורד, אז הוא בעצם הופך ל Am7, שמכיל את לה, דו, מי, וסול (A C E G). בשלב זה, עדיין תו הבס הוא לה (A), עפ"י הכלל שראינו קודם.
לעומת זאת, אם ניתקל באקורד Am/G או Am7/G (שמורכבים מאותם הצלילים בדיוק), המשמעות היא שנצטרך לנגן את אותם תווים כמו ב-Am7 (לה, דו, מי, סול) אבל לדאוג שהסול (G) יהיה הבס, כלומר, הצליל הנמוך ביותר המנוגן באקורד. באופן כללי, התו שנמצא מימין לקו הנטוי אומר לך מה יהיה הבס של האקורד שאותו אתה מנגן.

כאשר יש לך אקורד עם קו נטוי, שהתו של הבס לא שייך כלל לאקורד, הבס הוא בעצם חיצוני לאקורד, כלומר, התו שינוגן בבס, ומופיע מימין לקו הנטוי, לא נמנה על התווים המרכיבים את האקורד הרשום משמאל לקו הנטוי. לשם הדוגמה, אם ניקח את #Am/F, התו פה דיאז (#F) לא שייך לאקורד Am. לכן, מדובר פה בתוספת של תו לאקורד, שבמקרה זה, דרך אגב, הופכת את האקורד מאקורד מינורי תמים (Am) לאקורד חצי מוקטן (F#m7b5).

היפוכים:


ומה אם נרצה לקחת אקורד המורכב מכמה צלילים, ולנגן בבס שלו את אחד מהצלילים האלה, אך לא את צליל השורש שלו (למשל, Am/C)? אקורד כזה נקרא "היפוך", מכיוון שהוא רק מחליף את הסדר שבין התווים, מבלי להוסיף תווים חדשים.
אקורד משולש (=המכיל שלושה תווים, מכונה גם טריאד) סטנדרטי מורכב מהדרגות 1,3,5 שלו. עבור Am, לדוגמה, A הוא הבס והדרגה הראשונה (=שורש=טוניקה=פרימה), ה-C הוא הדרגה השלישית (=טרצה), וה-E הוא הדרגה החמישית (=דומיננטה). היפוך ראשון יהיה כאשר הדרגה ה-3 תהיה בבס והיפוך שני יתקבל אם ננגן את הדרגה ה-5 בבס.
בדוגמה של Am, היפוך ראשון יהיה Am/C, והיפוך שני יתקבל עבור Am/E.
בספטאקורדים (אקורדי 7, כמו Am7), המורכבים מארבעה צלילים או יותר, היפוכים ראשון ושני יהיו עם בסים כמו היפוכים ראשון ושני של האקורד המשולש הרגיל, והיפוך שלישי יהיה אם ניקח את הדרגה השביעית לבס, כמו במקרה של Am7/G.
בדוגמה שהבאנו קודם, למשל, Am/G הוא היפוך שלישי של Am7, אבל הוא לא היפוך של Am, כי Am לא מכיל כלל את התו סול. לעומת זאת, Am/C הוא היפוך ראשון של Am, כי התו דו (C) כן נמצא ב-Am.