כיוון הגיטרה משמיעה

מאת: אלחנדרו ביטרן

כיוון בסיסי של גיטרה הוא:

מיתר 1 -----------------------------------------------------------------------------E
מיתר 2 ------------------------------------------------------------------B
מיתר 3 ------------------------------------------------------------------G
מיתר 4 ------------------------------------------------------------------D
מיתר 5-------------------------------------------------------------------A
מיתר 6 ------------------------------------------------------------------E

כיוון ההסתכלות שלנו יהיה מהמיתר ה שישי ומטה.כלומר
מיתר 6 הוא המיתר העבה ביותר.
מיתר 1 הוא המיתר הדק ביותר.
נתחיל ?..

אנו נתמקד בכיוון המיתרים בעזרת הסריג החמישי.

נלחץ על המיתר ה6 בסריג החמישי:

מיתר 1 -----------------------------------------------------------------------------E
מיתר 2 ------------------------------------------------------------------B
מיתר 3 ------------------------------------------------------------------G
מיתר 4 ------------------------------------------------------------------D
מיתר 5-------------------------------------------------------------------A*
מיתר 6 -------------------------------5----------------------------------E

נפרוט עליו. ואז נפרוט על המיתר החמישי כאשר הוא פתוח כלומר ללא לחיצה, הכוכבית שנמצאת ליד האות מצד שמאל מסמלת את המיתר הפתוח והמיתר שנכוון.
הצליל שנקבל משני המיתרים צריך להיות זהה.

המיתר הבא יהיה המיתר החמישי.
נלחץ עליו בסריג החמישי:

מיתר 1 -----------------------------------------------------------------------------E
מיתר 2 ------------------------------------------------------------------B
מיתר 3 ------------------------------------------------------------------G
מיתר 4 ------------------------------------------------------------------D*
מיתר 5--------------------------------5---------------------------------A
מיתר 6 ------------------------------------------------------------------E

נפרוט עליו ,ואז נפרוט על המיתר הרביעי כאשר הוא פתוח.
הצליל שנקבל אמור להיות זהה בשני המיתרים.

נעבור למיתר הרביעי
נלחץ עליו בסריג החמישי :

מיתר 1 -----------------------------------------------------------------------------E
מיתר 2 ------------------------------------------------------------------B
מיתר 3 ------------------------------------------------------------------*G
מיתר 4 -------------------------------5----------------------------------D
מיתר 5------------------------------------------------------------------- A
מיתר 6 ------------------------------------------------------------------E

נפרוט עליו, ואז נפרוט על המיתר השלישי כאשר הוא פתוח (כלומר ללא לחיצה)
הצליל שנקבל אמור להיות זהה בזוג המיתרים.


כעת המיתר השלישי
נלחץ עליו אך הפעם נלחץ בסריג הרביעי.


מיתר 1 -----------------------------------------------------------------------------E
מיתר 2 ------------------------------------------------------------------B*
מיתר 3 ----------------------------------------4-------------------------G
מיתר 4 ------------------------------------------------------------------D
מיתר 5-------------------------------------------------------------------A
מיתר 6 ------------------------------------------------------------------E

נפרוט על המיתר הרביעי, ואז נפרוט על המיתר השני כאשר הוא פתוח הצליל שנקבל משני המיתרים צריך להיות זהה.


כעט המיתר השני.
נלחץ עליו אך הפעם שוב, נחזור לסריג החמישי


מיתר 1 -----------------------------------------------------------------------------E*
מיתר 2 ---------------------------------5--------------------------------B
מיתר 3 ------------------------------------------------------------------G
מיתר 4 ------------------------------------------------------------------D
מיתר 5-------------------------------------------------------------------A
מיתר 6 ------------------------------------------------------------------E

נפרוט על המיתר השני כאשר אנו לוחצים בסריג החמישי, ואז נפרוט על המיתר הראשון. הצליל שנקבל משני המיתרים צריך להיות זהה.

כעט נותרו לנו שני מיתרים.. הראשון והשישי, שני המיתרים האלו מוכוונים לאותו הצליל. לכן בכדי לוודא כי המיתרים מכוונים, נפרוט עלי שניהם כאשר הם פתוחים. הצליל שנקבל משני המיתרים יהיה זהה, זאת במידה והגיטרה אכן מכוונת כראוי.