תיאוריה בנגינה על גיטרה - מודוסים

Mixolydian

Spanish Gypsy

Locrian

Major Pentatonic

Mixolydian

Minor Blues Pentatonic

Ionian Mode or the Major

Lydian

Dorian

Aeolian or the Natural Minor

Harmonic Minor


מודוס מגיע המילה מודל או תבנית (ביוונית). המודוסים הם למעשה סולמות בעולם המוזיקה שעליהם נבנתה המוזיקה בתקופת ימי הביניים והרנסאנס.
ישנם 7 מודוסים (כמספר הצלילים הקיימים בסולם הדיאטוני):
קיימים מודוסים נוספים שאותם לא ניתן לגזור מהסולם המז'ורי או הסולם המינורי ההרמוני, כגון:
המודוס הסימטרי – למודוס זה סולם בעל 8 צלילים הבנויים מתבנית של טון, חצי טון, טון, חצי טון...וכן הלאה.
מודוס בן 6 צלילים הוא סולם טונים שלמים, אשר בנוי כולו מרוויח של טונים שלמים, לדוגמא: דו, רה, מי, פה#, סול#, סיb, דו