*

*

*

*

(דוגמא: http://www.youtube.com/watch?v=abcdefg)

*


(?)


שמו הפרטי של ראש הממשלה הראשון בישראל (3 אותיות)

*


כללים להעלאת סרטון
  • הסרטון חייב להיות בנושא מוזיקה עם דגש לגיטרות
  • הסרטון חייב להיות קאוור לשיר כולשהו שכן המטרה היא ליצור תחרות ביצועים בין שני גיטריסטים
  • המטרה של הפרויקט היא לתת במה לסרטונים נגינה שלכם
  • אין לפרסם סרטונים פוגעים