החיפושיות גורג' הריסון - while my guitar gently weeps
תמיר ליפשיץ

גירסת קאוור שלי קצת "כאסאח" עם אפקטים אפשר גם
לצפות ביו טיוב ב3קטעים נוספים שהעלתי

23.05.2013


תגובות והצבעות התאפשרו לאחר שמתמודד נוסף יעלה סרטון
ממתין לגיטריסט